وبلاگ

چهارراه آسان برای تبدیل شدن به شخصیت ایده آل مان

به شخصیت ایده آل مان تبدیل شویم

تبدیل شدن به فردی خوب به این معناست که فراتر از فردی باشیم که صرفا به دیگران کمک میکند و کار هایی را برای آنها انجام میدهد . قبل از اینکه بخواهید تاثیری مثبت در جهان داشته باشید ، باید خودتان را پذیرفته و دوست داشته باشید . در حالیکه سفر هر شخص متفاوت است ، خوب بودن ارتباط زیادی با کشف و پیدا کردن خود و نقشتان در جهان دارد. برای اینکه واقعا فردی خوب باشید ، باید در نظر بگیرید که معنای (خوبی) برای شما دقیقا چیست . میتوانید از نکات زیر برای بهتر شدن خودتان استفاده کنید.

•برای خودتان روشن کنید که شخصا یک فرد خوب برای شما دقیقا چه کسی است 

بعضی افراد فکر میکنند که یک شخص خوب بودن به همین سادگی ست که به شخص دیگری آسیب زده نشود. ولی قضیه به صورت دیگری ست ، درواقع کارهایی که شما برای دیگران انجام میدهید ، اهمیت دارند . البته فردی خوب بودن شامل کمک کردن به خودتان نیز میشود نه فقط در نظر گرفتن دیگران . شما باید فکر کنید در مورد تعریفتان از یک فرد خوب بودن.

◊شخصیت ایده آل شما چیست ؟ لیستی از صفاتی تهیه کنید که به اعتقاد شما فردی خوب و ایده آل را تشکیل میدهند. زندگی خود را مطابق با این صفات نظم دهید .

◊آیا در قبال کارهایی که انجام میدهید ، منتظر جبران شدن آنها از جانب همان طرف هستید ؟ آیا کارهایی را که انجام میدهید ، واقعا به این دلیل است که میخواستید کمکی به آنها کرده باشید ؟ اگر شما به معنای واقعی محبت میکنید ، نباید انتظار از جبران آن را داشته باشید . شما باید اتفاقا سپاسگزار آن فرد هم باشید زیرا این فرصت را برای شما ایجاد کرده است که شما محبتی و یا کمکی به آن کرده باشید و حس خوبی را برای خود ایجاد کرده باشید .پس نگرش خود را تغییر داده و بدون انتظار دریافت هرچیزی محبت و کمک کنید .

یک الگو داشته باشید

داشتن یک الگو، نمونه ای از کسی را برای شما ایجاد میکند که براحتی میتوانید از آن الگوبرداری کنید . این شخص باید صفاتی داشته باشد که میخواهید به آن برسید . به روشهایی فکر کنید که بهتر بتوانید خصوصیاتی را که تحسین میکنید ، تجسم کنید. به این فکر کنید که چگونه میتوانید آن صفات را در جنبه های مهتلف زندگی خود پیاده کنید.

◊چه کسی را برای این کار در نظر گرفته اید و چرا؟ چگونه جهان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کرده است وشما چگونه میتوانید همان کار را انجام دهید ؟

◊چه ویژگی هایی را در آنها تحسین کرده و چگونه میتوانید همان ها را به نوبه ی خود توسعه دهید ؟

از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید

سعی کنید متوجه شوید که ممکن است بعضی افراد از شما خیلی بهتر باشند و این در حالی ست که خیلی دیگراز افراد از شما بدتر می باشند. زمانیکه خودمان را بدبخت میکنیم با مقایسه کردن خودمان با دیگران ، در واقع در حال هدر دادن زمان و انرژی خودمان هستیم . در حالیکه میتوانستیم از همان ها بر روی کار کردن و نگرششمان استفاده کنیم . هر روز صبح از خود تمجید و تعریف کنید. خوشحال و شاد بودن شما را به فردی مثبت تبدیل خواهد کرد .

◊شما نعمت ها و استعدادهای منحصر به فرد خودتان را دارید .پس به جای تمرکز و فکر کردن به داشته های دیگران ، روی داشته های خودتان تمرکز داشته باشید .

خود را دوست داشته باشید

آنچه که انجام میدهید و به آنچه که اعتقاد دارید ، باید باعث شوند که احساس خوبی داشته باشید . اگر سعی میکنید که کاری را برای خوشنودی دیگران انجام دهید و توجهی به خود نداشته باشید ، ممکن است باعث شود ،در آخر سرخورده و عصبانی شوید .یاد بگیرید که از هر طریقی خود را دوست داشته باشید .پذیرش بی قید وشرط را تمرین کنید .تنها روشی که باعث میشود دیگران را بتوانید دوست داشته باشید ، این است که اول اطمینان حاصل کنید که خود را نیز دوست میدارید.

ترجمه شده از سایت : wikiHow.com 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید