5 عادت خوب برنامه نویسان

5 عادت خوب برنامه نویسان
کدهایی بنویسید که درک آن ها راحت تر است:

کد را فقط برای کامپیوتر نمی نویسید، بلکه آن را برای افراد دیگر و خودتان می نویسید. باید کد خوانایی را بنویسید. هنگام کد نویسی یک قانون نام گذاری ثابتی را دنبال کنید. از نام متغییر یا متد با معنا، همچنین از خطوط شکسته و تو رفتگی ها استفاده کنید.

کدهایی بنویسید که درک آن ها راحت تر است:​
اجتناب از استفاده مفرط از ویژگی ها:​
اجتناب از استفاده مفرط از ویژگی ها:

بر هدف اصلی پروژه تمرکز کنید و فقط ویژگی هایی را اضافه کنید که به شما در دستیابی به هدف مورد نظز کمک می کند.

استفاده از ساختار کد و ترکیب بندی:

کد خود را به صورت مرتب گروه بندی کنید تا بتوانید آن را به آسانی تغییر دهید. نباید تمام کد خود را در یک فایل واحد قرار دهید، زیرا که اشکال زدایی آن را سخت می سازد.

استفاده از ساختار کد و ترکیب بندی:​
ویرایشگر پایدار انتخاب کنید:​
ویرایشگر پایدار انتخاب کنید:

یک ویرایشگر می تواند ابزار آموزشی بسیار خوبی باشد و می تواند کار شما را بسیار ساده تر کند. حتی بیشتر برنامه نویسان با تجربه نیز باید با یک ویرایشگر خوب کار کنند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید