5 قدم دوم برای هدف گذاری به روش برایان تریسی

5 قدم دوم برای هدف گذاری به روش برایان تریسی

ادامه هدف گذاری به روش برایان تریسی…

قدم ششم

6- کسانی که میتوانند به شما در راه رسیدن به هدفتان کمک کنند را شناسایی کنید.

یادتان باشد که هیچ کس کار بزرگی را به تنهایی انجام نداده است . برای این که موفق شوید به کمک خیلی ها احتیاج دارید . یک فرد کلیدی در یک زمان و مکان مشخص در زندگی شما می تواند خیلی تغییر و تفاوت ایجاد کند. موفق ترین مردم کسانی هستند که بزرگترین شبکه را از کسانی که به یکدیگر می توانند کمک کنند را ساخته و نگهداری می کنند. هر چه افراد بیشتری را بشناسید و آنها نیز به طریق مثبتی شما را بشناسند . تقریبا “در تمام در تمام بخش های زندگیتان بیشتر موفق خواهید بود.

قدم هفتم

7- لیستی از تمام کارهایی که باید بکنید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.

“ناپلئون هیل” می گوید : چیزی که زندگی شما را تغییر می دهد لیستی از گام هاست. ما هم در تحقیقات مان این را فهمیدیم که اگر چک لیستی از تمام کارهایی که از ابتدا تا انتها باید انجام دهید تهیه کنید احتمال رسیدن به هدف تان ۱۰ برابر می شود.

“هنری فورد ” می گوید:هر چیزی می تواند انجام شود اگر به قدم های کوچکی آنرا تقسیم کنیم. شما می توانید بزرگترین دیوار جهان را هر بار فقط با گذاشتن تنها یک آجر درست کنید.

قدم هشتم

8- لیست خود را اولویت بندی و مرتب کنید.

وقتی که یک هدف و برنامه با جزئیات دارید احتمال رسیدن به هدف تان را برابر افزایش می دهید یعنی ۱۰۰۰ درصد . یک قانون وجود دارد که می گوید هر یک دقیقه که صرف برنامه ریزی می شود .۱۰دقیقه  در اجرا و انجام هدف صرفه جویی می کند. پس یک برنامه ریز باشید و روی کاغذ فکر کنید هر روز هر هفته و هر ماه را از قبل برنامه ریزی کنید .همه ی افراد موفق از قبل برنامه ریزی می کنند تا بتوانند حدس بزنند که در آینده ممکن است چه اتفاقاتی بیوفتد و چه اقداماتی بیوفتد و چه اقداماتی را می توانند انجام دهند تا بتوانند آن را بهتر انجام دهند و یا از خطر دوری کنند .هر روز را شب قبلش برنامه ریری کنید.

یک لیست از تمام کارهایی که باید آن روز انجام کارهایی که باید آن روز انجام دهید قبل از خوابیدن اهیه کنید نکته جالب این است که ضمیر نا خودآگاهتان می تواند تمام شب را روی آن موارد کار کند و وقتی که صبح از خواب بیدار شوید تمام بینش و ایده ای را که برای چگونه کامل کردن آن موارد لازم است دارید یادتنان باشد وقتی که دارید فعالیت هایتان را برنامه ریزی می کنید هر چقدر با جزئیات تر باشید .در زمان کمتری کاری تان را انجام خواهید داد.

قدم نهم

9- بلافاصله برنامه خود را اجرا کنید.

قدم اول را بردارید و بعد به سراغ قدم های دوم و سوم بروید. به حرکت خود ادامه دهید. به سرعت حرکت کنید. تاخیرها جایز نیست. توجه داشته باشید که مسامحه تنها دزد زمان نیست، دزد زندگی هم هست. تفاوت میان پیروزی و شکست در زندگی این است که برندگان قدم اول را بر می دارند. آنها عمل گرا هستند.

قدم دهم

10- هر روز روی مهم ترین کار همان روز تمرکز کنید.

شما در مراحل قبل لیست تان را تکمیل کرده اید و همچنین آن را اولویت بندی کرده اید و دثیقاً می دانید باید در طی روز چه کارهایی را به انجام برسانید. “مشخص بودن” و “متمرکز بودن” کلیدهای رسیدن به موفقیت است. “مشخص بودن” یعنی دقیقاً معلوم باشد که می خواهید چه کاری را انجام دهید. “متمرکز بودن” نیازمند این است که خودتان را کامل وقف انجام دادن مهم ترین کارهایی کنید که شما را به سوی هدف تان حرکت می دهند.

 

 

مقالات مرتبط

پاسخ