نجمه جعفری

مدرس زبان انگلیسی کودکان

درباره من:

زبان انگلیسی رو خیلی دوست دارم، طوری که طی سالهای اخیر بیشتر وقتم رو برای یادگیری زبان و تدریس زبان گذاشتم، در حال حاضر مدرس زبان انگلیسی کودکان در موسسه سفیر و وب سایت تتابایت هستم، آموزش زبان به کودکان و دیدن نتایج اون خیلی برام لذت بخشه. امیدوارم شما هم از دوره های آموزشی من لذت ببرید.

آدرس ایمیل

najmehjafari@tetabyte.org

صفحه اینستاگرام

instagram.com/tetabyte_org

دوره های آموزشی ارائه شده توسط مدرس

5
تومان 499/000