آموزش زبان انگلیسی بدون حضور استاد زبان انگلیسی متبحر و با تجربه در این رشته و بهره گیری از تواناییها و تجارب ارزنده این عزیزان امکان پذیر نیست. ما در تتابایت این فرصت را ایجاد کرده ایم تا مجموعه ای از بهترین مدرسین زبان انگلیسی را که دارای سوابق درخشانی هستند در این مجموعه گردآوری کرده و به شما معرفی کنیم.

تتابایت
تتابایت

تمامی اساتید تتابایت از تکنیک های آموزشی نوین استفاده می کنند. استفاده از این تکنیک ها خروجی های قابل توجهی در این زمینه داشته است که از هر نظر توانایی ها و قابلیت های اساتید را به اثبات می رساند. شما به راحتی میتوانید در هر سطحی که هستید با استفاده از روش های جدیدی که مدرسین تتابایت در امر تدریس خود استفاده میکنند مکالمات خود را تقویت نموده و به سطوح عالی زبان برسید.

اساتید تتابایت

مدرسان تتابایت

امیرحمزه کابلی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

محمد صادقی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

آرزو مروج

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

معصومه فقیهی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

مریم حسینی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

محمد باقر حسنی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

اسما محسنی

مدرس زبان انگلیسی

مدرسان تتابایت

نجمه جعفری

مدرس زبان انگلیسی